İçeriği atlamak için "Enter"'a basın

Ayetel Kürsi Duası

Ayetel Kürsi “آية الكرسي”: Tevhid esaslarını (Allah’ın Tek Olduğunu) anlatan bakara suresinin 255. Ayetidir.Ayetel Kürsi adını, ayette geçen “hükümranlık, taht, kudret ve ilim” gibi farklı manalara gelen kürsi kelimesinden almıştır ve on tane cümleden oluşmuştur. Cümlelerin ifade ettiği manaları şu şekilde anlayabiliriz:

1. Ayetel Kürsi’de en başta Allah-u Teâlâ’nın vahdeti; yani birliği, tek olduğu,
2. O’nun hay yani (diri) olduğu
3. Kayyûm (zâtı ile kaim) olduğu bildirilir.
4. Uykunun en düşük seviyesi olan uyuklama hali,
5. Dalgınlık gibi insanlara ait olan sıfatlardan münezzeh (beri-uzak) olup,
6. Bütün mevcudatı (kainatı) kendi tasarrufunda bulundurduğu beyan edilmiştir.
7. Allah’ın izni olmaksızın kimsenin şefaat edemeyeceği,
8. Bilgisinin mutlak derecede herşeyi ihata edip kuşattığı,
9. Kudretinin bütün yer yüzü ve gökleri kapladığı ve
10. Zâtının çok yüksek derecede olduğu bildirilerek tevhid inancına ait olan esaslar açık birşekilde beyan edilmiştir

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu

Ayetel Kürsi okumak isteyipte arapça yazısından okuyamayanlar için Ayetel Kürsi Türkçe yazılışını ve okunuşunu burada sizlerle paylaşacağız.

“Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu), lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm(nevmun), lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard(ardı), menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih(iznihî) ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard(arda), ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm(azîmu).”

Burada şunu da ifade etmekte fayda var. Arapçadaki bazı harflerin türkçe yazılış şekli ve sesi yoktur. Bu harfler en benzer seslerle değiştirilmketedir. Hal böyle olunca arapça okunuşunu öğrenmek daha faydalı olacaktır.

Öğrenme şansımız yoksa dinleyerek ezberlemek daha doğru olacaktır.

Kur’an da geçen ayetlerin bazısı dua ayetidir. Bu ayetlerde Allah-u Teâla, kendisine nasıl yalvarıp neler arzu edeceğimizi ve nelerden kendisine sığınacağımızı bizlere öğretmektedir.Bu anamda Ayetel Kürsi en özlü Kur’an dualarındandır. Her müslümanın  hayatta ağzından düşürmemesi gerektiği dualardan biridir.Ayetel Kürsi dua olarak sıkça okuyabileceğimiz ayetlerden biridir.

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

Bu kadar önemli olan Ayetel Kürsi duasının kendi türkçe dilinde hangi anlama geldiğini öğrenmenin zamanı geldi.Burada sizin için özenle seçtiğimiz farklı kaynaklardan Ayetel Kürsi Türkçe mealini paylaşacağız.

Diyanet: Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Elmalılı Hamdi Yazır: Allah, başka tanrı yok ancak o, daima yaşıyan, daima duran tutan hayy-ü kayyum o, ne gaflet basar onu ne uyku, göklerdeki ve yerdeki hep onun, kimin haddine ki onun izni olmaksızın huzurunda şafaat edecek? Onların önlerinde ne var arkalarında ne var hepsini bilir, onlar ise onun dilediği kadarından başka ilm-i ilahîsinden hiç bir şey kavrıyamazlar, onun kürsîsi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüb gözetmek ona bir ağırlık da vermez. O öyle ulu, öyle büyük azametlidir.

Muhammed Esed: Allah -O’ndan başka ilah yoktur-; Her zaman diridir, bütün varlıkların kendi kendine yeterli yegane kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O’nu, ne de uyku. Yeryüzünde ve göklerde ne varsa O’nundur. O’nun izni olmaksızın nezdinde şefaat edebilecek olan kimdir? O, insanların gözlerinin önünde olanı da, onlardan gizli tutulanı da bilir; oysa O dilemedikçe insanlar O’nun ilminden hiçbir şey edinemez, hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun sonsuz kudreti ve egemenliği gökleri ve yeri kaplar ve onların korunup desteklenmesi O’na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O’dur.

Ayetel Kürsi Okumanın Faydaları

Ayetel Kürsi okumak çok faziletli bir ibadettir. Ayetel Kürsi okumanın öneminde ve faydalarına dair
birkaç rivayeti sizlerle paylacağız.

1. Peygamberimiz (SAV) en büyük ayetin Ayetel kürsi olduğunu buyurmuştur..
2. Yatağa girerken Ayetel Kürsi okuyana şeytan yaklaşamaz ve Allah o kulunu muhafaza eder.
3. Allah’ın en yüce ismi (ism-i azam’ı) Ayetel Kürsi’nin içinde geçmektedir. Bundan dolayı Ayetel Kürsiyi okuyan İsm-i Azamı da okumuş olacaktır.
4. Ayetel Kürsi Kur’andaki ayetlerin efendisidir.

Bunlara ilaveten bazı rivayet tefsirlerinde yer alan rivayetlere göre:

1. Ayetel Kürsiyi okuyan birisi için Allah-u Teala hemen bir melek gönderir bu melek ertesi güne kadar onun iyiliklerini yazar ve hatalarnı siler.
2. Farz namazlardan sonra ayetel kürsi okuyan öldüğü zaman cennete girer.

Bu hadislerde belirtilen faziletleri sebebi ile müslümanlar gerek namazlarından sonra gerekse diğer zamanlarda Ayetel Kürsiyi sıkça okurlar.

Yolculuğa çıkarken, güne başlarken, korku ve endişe zamanlarında da Aytel Kürsi okumanın faydası olacaktır.

Ayetel Kürsi Nerelerde Okunur?

Ayetel kürsi namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazda tesbihden önce de okunur. Aynı zamanda bu ayeti namaz dışında dua olarak ihlas süresi, nas süresi ve felak süreleri ile birlikte okumanında iyi olduğu söylenmektedir.

Ayetel Kürsi Sırı Ve Faziletleri

Ayet-el kürsinin birçok faziletleri vardır. Hazreti Allahın tevhidi ile alakalı olan bir ayettir.

* Ayet- el kürsi okunan eve şeytan giremez. O evde büyü tutmaz.

* Devamlı olarak ayet- el kürsi okumaya devam eden kişi hem dünyada hem ahirette büyük makamlara erişir.

* Ayet- el kürsi nimetler 313 defa okuyup ve her okuyuşta hu diye üfürülürse o nimet bereketlenir. 313 ayet- el kürsinin hatim adedidir.

* Ayet- el kürsi okumayı adet edinen kimsenin geçmişte işlemiş olduğu günahlar bağışlanır. Hazreti Allah o kişiye hayır kapılarını açar.

* Bir kişi 7 defa okuyup birincide sağına ikincide soluna üçüncüde önüne dördüncüde arkasına beşincide yukarı altıncıda aşağı ve yedincide içine hu diye üflerse ve son olarak etrafını çevreleyecek şekilde üflerse melekler onu çevreler ve o gün içinde o kimseye bela isabet etmez.

* Ayet- el kürsi her namazdan sonra okunmalıdır. Bunu okuyan kişiye cennetin sekiz kapısı açılır ve dilediği kapıdan cennete girer.

* Cenabı hak sevdiği bir kuluna namazdan sonra ayet- el kürsi okumayı unutturmaz. Kabir ehli için okunursa cenabı hak ayet-el kürsinin fazileti hürmetine o kabir ehlilin kabrini genişletir ve makamını yükseltir. Okuyan kişiye de sevap yazılır.

* Gece yatmadan önce okunursa kişi kendini ve ailesini güven içine almış olur. Sıkınltılı zamanlarda okunursa Allah’ın izni ile sıkıntı geçer.

Ayetel Kürsi okunan eve şeytan giremez. Büyücü sokulamaz. Ayetel Kürsi okumaya devam kişi; hem dünyada hemde ahirette yüce makamlara ulaşır. Günahlardan sakınmaya başlar. Huzura erer. Mevki ve makamı artar.

Ayetel Kürsi durak yerlerinin sayısınca 17 kelimeleri sayısınca 50 harfleri sayısınca 170 resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her arzusu yerine gelir. Cesareti artar. Halk arasında sevgi saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez. Peygamber Efendimiz in S.A.V. isimleri sayısınca 201 defa okursa dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez.

Ayetel Kürsi; yemek buğday pirinç arpa gibi şeylere 313 defa okunarak her okunuşta o şeye üflenirse bereketi artar o şeyde bereketlilik olur.

Ayetel Kürsiyi hergün okumayı adet haline getiren kişinin ALLAH geçmiş günahlarını bağışlar. Okuyan hem Tevhid hemde Tilaveti yerine getirmiş olur. Bu da üstün bir zikir olur.

Ayetel Kürside 34 ilahi isim vardır. 17 acık olarak 17 de kapalı olarak. Aynı zamanda 17 mim harfi 17 de vav harfi vardır. ALLAH’ın en büyük ismi Ayetel Kürside mevcuttur. Bu yüzden Ayetel Kürsi ile dua edilirse kabul görür.

Ayetel Kürsiyi bir hacet ve arzunun olması için okumak o işin olmasına vesiledir. Bu ayeti okumaya devam eden devamı nispetinde fayda görür.

Bu ayeti okumaya ancak peygamberler sıddıklar ve şehidler devam eder. Kişi okumaya devam ederse ahlakı sehid ve sıddıkların ahlakına ulaşır.

Ayetel Kürsiyi okumaya devam eden kişiye; ALLAH hayırlı ve faydalı kapılar açar. İlim öğretir. Gizli bilgileri ve tedavi etme yollarını öğretir. Hem Zahiri hemde Batıni ilim nasip eder.

Ayetel Kürsi okunur ve sevabı kabir ehline bağışlanırsa o kabir nurla dolar kabir genişler ve ölünün derecesi mevkisi ve makamı yükselir. Okuyanada büyük sevap verilir.

Ayetel Kürsiyi çok okuyanın anlayışı artar. Düşman şerrinden kurtulur. ALLAH’ı büyük isimleriyle anmak zikretmek isteyenler Ayetel Kürsiyi okumalıdırlar. Ayetel Kürsi ilahi rahmet ve nusret kapılarını açar.

Sıkıntılı anlarda Ayetel Kürsi okunursa sıkıntı geçer. Tehlike durumunda okunursa o tehlikeden kurtulunur.

Ayetel Kürsiyi 170 defa okuyana ALLAH her işinde yardımcı olur. Zorluk çekmez. Üzüntü ve kederden uzak olur. Rızkı genişler. Arzularına ve isteklerine kavuşur.

Bakara Suresinin ilk 4 ayeti Ayetel Kürsi Ayetel Kürsiden sonraki 2 ayeti ve Bakara Suresinin son 5 ayetini okuyanın kendisine ve ailesine şeytan ve kötülük yaklaşamaz. Deli üzerine okunmaya devam edilirse şifaya kavuşur.

Şehvete düşkün kötü ahlaklı ve kötü kişiler okur ve okumaya devam ederlerse durumları değişir. Ahlakları düzelir ve en iyi hale yönelmiş olurlar.

Ayetel Kürsiyi okuyan kendini güven içine alır. Cin şeytan ve insan zarar veremez.

Gece yatarken okuyan kendini güven içine aldığı gibi ailesini ve komşusunuda koruyup güven içine alır.

Her farz namazını mütakip Ayetel Kürsi okuyan ikinci bir namaza kadar korunmuş olur. Yatarken okuduğunda 2 melek onu korumakla görevlendirilir.

Ayetel Kürsiyi her farz namazının arkasından okuyana Cennetin 8 kapısı birden açılır dilediğinden içeri girer. ALLAH okuyana; şükredenlerin kalblerini sıddıkların amellerini ALLAH’a dost doğru yönelenlerin sevabını verir. Ölünce doğruca Cennete girer. Muttakilerin elde edeceği mükafat verilir.

Evinden çıkarken Ayetel Kürsi okuyan kişinin günahları bağışlanır şeytanlar ondan uzaklaşır. Cin şeytan ve insan şerrinden ve korkularından emin olur. Her şeyden muhafaza olunur.

Gece ve gündüz 10 defa İhlas ve Ayetel Kürsiyi okumaya devam eden kişi; ALLAH’ın rızasını kazanır. Şeytandan korunur. Mahşerde peygamberlerle birlikte olur.

Ayetel Kürsi okunan evden şeytanlar 30 gün kovulmuş olur 40 günde büyücü ve sihirbaz giremez.