İçeriği atlamak için "Enter"'a basın

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu ve Anlamı

Kuran-ı Kerim’in Bakara Suresinin 255. Ayeti olan Ayet-el Kürsi çok önemlidir. Bilinmesi, ezberlenmesi ve anlamının (Türkçe mealinin) bilinmesinin pek çok faydası vardır. Bu yazımızda öncelikle Ayetel Kürsi’nin Arapça Yazılışı ve Telefuzu, sonra Türkçe Meali verilmektedir.

Ayetel Kürsi Arapça Yazılışı

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللهُ لآ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اْلاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضَ وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

Not: Okunurken â, ē, î ve û harfleri UZATILARAK okunur. [k]h, hırıltı he demektir.

Ayetel Kürsi Arapça Anlamı

Allah’tan başka ilâh yok. Hayy’dır O, sürekli diridir; Kayyûm’dur O, kudretin kaynağıdır. Ne gaflet yaklaşır O’na ne kendinden geçme ne de uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O’nun dur. O’nun huzurunda, bizzat O’nun izni olmadıkça, kim şefaat edebilir! O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!… İnsanlar O’nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiç bir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır. Göklerin ve yerin korunması O’na hiç de zor gelmez. Aliy’dir O, yüceliği sınırsızdır; Azîm’dir O, büyüklüğü sınırsızdır.

Ayetel Kürsü Arapça Okunuşu ve Türkçe Meali

Öncelikle Bakara suresinin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi’nin uzun bir ayet olduğunu hatırlatmak isteriz. Aslında tek ve uzun bir cümle olan ayeti aşağıda cüme gruplarına ayırarak anlamları ile birlikte yazıyoruz ki ezberlerken veya okurken sizlere kolaylık olsun.

1. Allahülailahe illa hüvel hayyül kayyum,
Allah’dan başka hiç bir tanrı yoktur. O, daima (hay olan) yaşayan,
ve (kayyum olan) daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır.
2. late’huzühu sinetün vela nevmün,
O’nu ne gaflet basar, ne de uyur.
3. lehu mafissemavati ve mafil ard,
Yeryüzünde ve göklerde ne varsa O’nundur.
4. men zelleziy yeşfe-u ındehu illa biiznih,
O’nun izni olmaksızın nezdinde şefaat edebilecek olan kimdir?
5. yalemü mabeyne eydiyhim vema halfehüm
O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir.
6. vela yühıtune bişey’in min ılmihı illa bimaşae,
Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar.
7. vesia kürsiyyühüssemavati vel’ard
O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır.
8. vela yeudühu hıfzuhüma vehüvel aliyyül azim.
Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O çok yüce ve çok büyüktür.

 

Ayetel Kürsi Arapça Sesli Okunuşu ve Türkçe Anlamı Videolar