İçeriği atlamak için "Enter"'a basın

Ayetel Kürsi ile İlgili Hadisler

– Hz. Muhammed (S.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Her şeyin bir şerefi var. Kur’an-ı Kerim’in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur’an ayetlerinin efendisidir: “Ayetel Kürsi”. (Tirmizi, Kütüb-i Sitte)

– Peygamber Efendimiz (S.a.v.) şöyle buyurmuştur: ”Yatağına geldiğin zaman Ayetel Kürsi’yi oku, kesinlikle ki Allah Teala sana bir melek müekkel kılar, sabaha kadar seni şeytanın şerrinden muhafaza eder.”

– Peygamber Efendimiz (S.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Her kim Ayetel Kürsi yi ve Bakara Suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa Allah ona yardım eder.”

– Peygamber Efendimiz (S.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Sen Ayetel Kürsi’den neredesin? O herhangi bir yemek yahut katık üzerine okunursa mutlaka Allah. o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.”

– Hz. Peygamber (S.a.v.) , Übey b. Kâ‘b’a “Allah’ın kitabından hangi ayet en büyüğüdür” diye sorup “Ayetel Kürsi’dir” cevabını alınca onu tebrik etmiştir. (Müslim, Müsâfirîn)

– Evinde, Fatiha ve Ayetel Kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan ziyan veremez. Nazar değmez. (Deylemi)

– Her farz namazdan sonra Ayetel Kürsi yi okuyanın Cennete girmesi için hiç bir engel yoktur. (Nesai)

– Ayetel Kürsi ayetlerin seyyididir. Bir yerde okununca şeytan orada tutunamayıp daima çıkar. (Hakim)

– “Cibril bana geldi. Cinden bir ifrit sana tuzak kurmak istiyor. Yatağına girdiğin zaman Ayetel Kürsi’yi oku. Yani yatmadan önce Ayetel Kürsi’yi oku.”

– “Uyurken Ayetel kürsi okuyana şeytan yaklaşmaz.”

-Peygamber Efendimiz (S.a.v.) Bakara Suresi’nin sonunu (Amener Rasulü) ve Ayetel Kürsi’yi okuduğu zaman gülerdi ve “Onlar Arş’ın altındaki, Rahman’ın hazinesindendir.” buyururdu. (Suyuti)

“Adamın teki Hz. Peygamber’e gelip,

‘Kur’an’ın en faziletli âyeti hangisidir?’ diye sordu. Resulullah (as.) şöyle buyurdu:

Âllah’u Lâilâhe illâ huve’l-Hayyu’l-Kayyûm… ” (Müslim, Müsafirîn, 258; Ebû Dâvûd, el-Huruf ve’l-Kiraa, 35; İbn Hanbel, V/142).

“Kim farz olan her namazın sonunda Âyetü’l kürsi okursa, ondan sonraki namaza kadar mahfuz kalır.” (Bu hadis nedeni ile her farz namazdan sonra Âyetü’l kürsi okunur.)

Kur’an-ı Kerim’in en güçlü ayetlerinden olması ve tevhid düşüncesinin en sağlam halini ortaya koyan Ayet-el Kürsi içinde barındırdığı sırlar nedeniyle Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından çeşitli nedenlerle dile getirilmiştir. İndiği günden bu yana sık sık okunması ve üzerinde düşünülmesi tavsiye edilen Ayet-el Kürsi büyük bir duadır. Hadisi şeriflerde Ayet-el Kürsi şu şekillerde geçmektedir:

‘’Ayet-el Kürsi Kur’an ayetlerinin şahı, en yücesidir.’’(1)

‘’Kur’an-ı Kerim’in en faziletlisi Ayet-el Kürsi’dir, bu ayeti kerime nerede okunursa şeytan oradan kaçar.’’(2)

Adamın biri bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yanına gelerek ‘’Kur’an-ı Kerim’de bulunan en faziletli ayet hangisidir?’’ diye sormuştur. Peygamberimiz (s.a.v.) ise ‘’Âllah’u Lâilâhe illâ huve’l-Hayyu’l-Kayyûm…’’ cevabını vermiştir.(3)

‘’Her şeyin bir zirvesi ve şerefi vardır. Kur’an-ı Kerim’in zirvesi ve şerefi ise ’Ayet-el Kürsi’dir.’’(4)

‘’Kur’an-ı Kerim’in en büyük ayeti ’Ayet-el Kürsi’dir. Kim bu ayeti okursa Allahu Teâlâ o anda bir mel

ek indirir, o melek ertesi güne kadar iyilikleri yazar ve günahları siler. Bu ayet bir evde okunursa şeytanlar o eve otuz gün yaklaşamaz ve ona kırk gün boyunca sihirbaz kadın ve ya sihirbaz erkek giremez. Ey Ali! Bu ayeti evladına, ailene ve komşuna öğret, bu ayetten büyük ayet nazil olmadı.’’(5)

‘’Kim Ayet-el Kürsi’yi akşam okursa gece boyunca sabaha kadar korunur.’’
‘’Günlerin şahı Cuma günüdür. Sözlerin efendisi Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’in efendisi Bakara Suresidir. Bakara Suresininse efendisi Ayet-el Kürsi’dir.’’(6)

‘’Her kim farz olan namazın sonrasında Ayet-el Kürsi’yi okursa onu cennete girmekten ancak ölüm men edebilir. Her kim Ayet-el Kürsi’yi yatacağı vakit okursa Allahu Teâlâ onun evini, komşusunun evini ve etrafındaki diğer evleri koruma altına alır.’’(7)

‘’Her kim Ayet-el Kürsi’yi ve Bakara Suresinin son kısmını sıkıntılıyken okursa Allahu Teâlâ ona yardım eder.’’(8)

‘’Ayet-el Kürsi ayetlerin şahıdır. Nerede okunursa okunsun şeytan orada tutunamaz ve çıkar.’’(9)

Peygamberimiz (s.a.v.) Bakara Suresinin son ayeti olan Amenerrasulü ve Ayet-el Kürsi okunduğunda tebessüm eder ve şöyle derdi: ‘’Onlar arşın altında bulunan, Rahman’ın hazinelerindendir.’’(10)

Kaynaklar
(1)Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 2

(2)Tirmizi, Fedailu’l-Kur’ân, 2

(3)Müslim, Müsafirîn, 258; Ebû Dâvûd, el-Huruf ve’l-Kiraa, 35; Ahmet b. Hanbel, 5:142

(4)Tirmizi, Sevâbu’l-Kur’ân, 2

(5)Müsned-i Ahmed, 5:142, 178

(6)Ramuzu’l-Hadis, 302

(7)Beyhaki

(8)Suyuti, Dürrül Mensûr

(9)Hâkim et- Tirmizi

(10)Suyuti