İçeriği atlamak için "Enter"'a basın

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Bu başlığımızda Ayet-el-Kürsi Okumanız için hem Arapça, hem Türkçe, hem de Latin harfleriyle sizlerle paylaşılacaktır. En kıymetlisi Kur’an-ı Kerim’in kendi dili olan Arapça’dan okumaktır. En faziletlisi evimizde bulunan KUR’AN-I KERİM’i açıp okumaktır. Bakara suresinin 255.ayet-i kerimesi Ayetel Kürsi’dir.
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

AYETEL KÜRSİ  TÜRKÇE ANLAMI (MEALİ)

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayetel Kürsi ve Anlamını sizlerle bu konunun altından paylaşacağız. Bir çok meali sizlerle paylaşacağız meallerin üstlerine kim tarafından çevrildiğini yazacağız. En güvenilir mealleri elimizden geldiğince sizler için seçip ekledik.

Ayetel Kürsi Anlamı Diyanet Meali

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

KUR’AN-I KERİM LATİN HARFLERİYLE OKUNUR MU?

Okunmaz. Kur’an-ı Kerim’in okunuşu kesinlikle kendi dilinden olmalıdır. Diğer dillerde yazılmış şekli Kur’an değildir. Arapça okumayı öğrenmeye gayret edelim.

Kur’an’ın Arapça metninin Latin harflerle yazılışından okumak, oldukça sakıncalıdır. Kur’an’ın manasını bozacak şekilde kelimelerin yanlış okunmasına neden olabilir.

Mesela; Latin harfleriyle -ilk harfi ancak “Z” olarak yazılan “zelle” kelimesi Arapçada şu farklı anlamlara gelebilir:

a. Türkçedeki yazılışta olduğu gibi “z” ile “zelle” kelimesi, bir yerden kaymak anlamına gelir.
b. Arapçadaki noktalı “zı” ile “zalle” kelimesi, olmak, bir durumdan başka bir duruma geçmek anlamına gelir.
c. Zel harfiyle “zelle” kelimesi, zelil olmak, rezil-perişan olmak anlamına gelir. Türkçe’de “Zı-zel” harfleri yoktur. Aynı kökten olan “zıl” kelimesi gölge demektir.

Söz gelimi; Nahl suresinin 58. ayetinde geçen ve “yüzü siyahlaştı / siyaha döndü” manasına gelen “zalle vechuhu müsvedden” cümlesindeki “z” harfini kalın “zı” olarak okumazsanız, “yüzü kayar” veya “alçalır” anlamında olur.

d. Arapçada ilk harfi noktalı “hı”, son harfi iki noktalı “kaf” olan “Halık / Hellak” kelimesi, yaratan anlamındadır. Ancak Türkçedeki harflerle yazılması durumunda bu kelime “berber ve helak olan kimse” anlamına da gelir.

e. Necm suresinin ikinci ayetinde geçen “ma delle sahibukum” cümlesi “arkadaşınız (Hz. Muhammed) dalalete düşmedi / yolunu şaşırmadı” anlamına gelir. Latin harfleriyle okunmasında ise “Arkadaşınız, size rehberlik edemedi” manasına gelebilir!.. Misalleri çoğaltmak mümkündür.