İçeriği atlamak için "Enter"'a basın

Kolay Ayetel Kürsi Ezberleme Teknikleri

Ayetel kürsi ezberlemenin kolay yolu düşüncelerinden arınmaktır.Eğer siz ezberlerken araya başka bir düşünce girerse ezberin gerisini büyük olasılıkla unutursunuz.Acele etme ! Acele edersen unutursun ve yeniden ezberlemek zorunda kalırsın…

Ezber yapmak dikkat ve disiplin gerektiren bir durumdur.Bu sebeple herhangi bir konuda ezber yaparken tüm dikkatinizi bu konuya verdiğinizden ve aklınızı başka hiçbir şeyin meşgul etmediğinden emin olmalısınız.Tüm bu sebeplerle çevredeki dikkat dağıtıcı olan tüm unsurlardan uzaklaşırken zihnimizdeki odaklanmamızı engelleyen şeyleri de silmemiz gereklidir.

Ezberleme yöntemi kişiye göre değişir bu durumda bunu ancak kişinin kendisi belirleyebilir,kendi uyguladığınız yöntem en iyi yöntemdir.

Aşağıda ayetel kürsi ezberlemek isteyenler için tekrarlı video bulunmaktadır , ezberlemenize yardımcı olacaktır.

Ayetel Kürsi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kursi Türkçe Anlamı 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.